KUTC Påmelding

Påmelding åpner normalt rundt påske, og blir annonsert på hjemmesiden og facebook-gruppen for KrUltra.

Påmelding
Påmelding for 2023 er åpen

Etter å ha registrert deg, vil du bli bedt om å betale inn startavgift (50 kroner i 2022) og et startdepositum på 200 kroner. Depositumet vil bli returnert til alle som stiller på start og gjennomfører minst én runde. Årsaken til at vi har dette depositumet er for å kunne holde startavgiften så lav som mulig uten at folk melder seg på uten å være skikkelig innstilt på å delta. Påmeldingen er ikke endelig før innbetaling er gjort. 

Merk at du blir bedt om å velge en løpsdistanse, dvs. et antall runder. Tilgjengelige alternativer er 4, 8, 12, 16, 20 og 25. Dette tilsvarer distansene som kreves for å få henholdsvis 1, 2, 3, 4, 5 og 6 ITRA-poeng.  Uansett hva du velger her så er du med i hovedkonkurransen som går ut på å klare så mange runder som mulig. Det er ingen ting i veien for å melde seg på 8 runder og så løpe 12. Da får du i så fall ett resultat basert på tiden du fullførte 8 runder, samtidig som du får 12 runder som resultat i hovedkonkurransen. 

Når du registrerer deg tillater du at KrUltra lagrer registrert informasjon og resultater fra løpet.  Du må også godkjenne at bilder som blir tatt i forbindelse med løpet kan brukes av KrUltra. 

NB: Det kan ta noen dager fra du melder deg på til du mottar bekreftelse med betalingsinstrukser. 

Sign up now

 

Kommentarer